Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: ΤΖΑΒΑΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΕ06)
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ: Αγγλική Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ρητορική
ΤΑΞΗ: Α΄ / Β'

ΣΤΟΧΟΙ ΟΜΙΛΟΥ
1.Ευαισθητοποίηση για θέματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος (κοινωνία, πολιτική, οικονομία, περιβάλλον, ανθρώπινα δικαιώματα κτλ)
2.Κριτική σκέψη / Αντίλογος
3.Ενσυναίσθηση
4.Πολυπολιτισμικότητα
5.Ομαδοσυνεργατικότητα
6.Εξάσκηση στην αγγλική γλώσσα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΡΑΣΕΩΝ
1. Ανάλυση και αξιολόγηση επιχειρηματολογικών κειμένων .
2. Ανάπτυξη και χρησιμοποίηση δεξιοτήτων κριτικής σκέψης και επιχειρηματολογίας, ομαδικής επικοινωνίας, έρευνας, ανάλυσης πολιτικής, ενεργητικής ακρόασης, διαπραγμάτευσης, επίλυσης συγκρούσεων, δημιουργίας σημειώσεων και τεχνικής γραψίματος.
3. Εξοικείωση στον αυθόρμητο / προτρεπτικό λόγο.
4. Παιχνίδια ρόλων ως διπλωμάτες/ εκπρόσωποι μιας χώρας. Ασκήσεις απόκτησης ευχέρειας και ετοιμότητας στον προφορικό λόγο, ιδιαίτερα ενώπιον ακροατηρίου.
5. Επεξεργασία αυθεντικών κειμένων αγγλικής/αμερικανικής λογοτεχνίας που πραγματεύονται συναφείς αφηρημένες ή φιλοσοφικές και θεωρητικές έννοιες (π.χ. αποξένωση, δημοκρατία, ελευθερία, ισότητα, σεβασμό ).

ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ
4 ώρες (Πέμπτη και Παρασκευή 2.30-4.00)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Άρθρα (από εφημερίδες, περιοδικά,
ηλεκτρονικές πηγές),
Λογοτεχνικά κείμενα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ κ.λπ.
Συμμετοχή σε συνέδρια (MUN)
Συνεργασία με άλλα σχολεία / αδελφοποίηση
(e-twinning),
Βιβλιοθήκες
Πανεπιστήμιο κ.α.

Πρόσθετες πληροφορίες