ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2012-2013

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ .................................................................

Συντονιστής του Ομίλου: Παπαδόπουλος Σταύρος, Δρ. Φυσικός

Η Καινοτομία συνήθως πηγάζει από μια ιδέα, η οποία όμως πρέπει να έχει μια χρησιμότητα. Πρέπει λοιπόν να απαντά σε υπαρκτές ανάγκες, να μπορεί να υλοποιηθεί και να αποφέρει κέρδος. Συνδέεται αλλά δεν ταυτίζεται με την δημιουργικότητα η οποία μάλιστα μπορεί να καλλιεργηθεί.

Ο όμιλος Καινοτομίας ασχολείται με συγκεκριμένα προγράμματα με σκοπό την απόκτηση εμπειριών έξω από τα κλασσικά πλαίσια του σχολικού προγράμματος.

Για μιά γενική παρουσίαση της Καινοτομίας και των στόχων του ομίλου πατήστε ΕΔΩ.

Για τα πεπραγμένα του ομίλου πατήστε ΕΔΩ.

Πρόσθετες πληροφορίες