ΠΕΙΡ-ΟΜΑΔΟΝ

ΠΕΙΡ-ΟΜΑΔΟΝ ................................................................

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Κλαίρη Αχιλλέως, ΠΕ4-Φυσικός
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ: Πειράματα Φυσικών Επιστημών
ΤΑΞΗ: Α, Β
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ
1. Οι μαθητές να κατανοήσουν πόσο πολύπλευρα σημαντικός είναι ο ρόλος του πειράματος στη κατανόηση των φυσικών φαινομένων.
2. Η οργάνωση σχολικού διαγωνισμού πειραμάτων.
3. Η συμμετοχή στον τοπικό διαγωνισμό πειραμάτων EUSO.
4. Διοργανώσεις παρουσίασης πειραμάτων σε άλλους μαθητές.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΡΑΣΕΩΝ
Καταρχήν γίνεται επίδειξη των βασικότερων οργάνων του εργαστηρίου στους μαθητές. Στη συνέχεια σε κάθε συνάντηση ο υπεύθυνος καθηγητής παρουσιάζει κάποιο φαινόμενο. Οι μαθητές ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου εργασίας που τους δίνεται πειραματίζονται . Εκτελούν ένα πείραμα, μετρούν ή παρατηρούν, καταγράφουν, επεξεργάζονται τις μετρήσεις τους ή όσα κατέγραψαν, κάνουν διαγράμματα όταν τους ζητείται, υπολογίζουν ποσότητες ή φυσικά μεγέθη , υπολογίζουν σφάλματα, συμπεραίνουν.
Άλλες φορές πάλι οι μαθητές προκαλούνται να προτείνουν οι ίδιοι κάποιο πείραμα ώστε να διερευνήσουν κάποιο φαινόμενο.

ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ: 2

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ κ.λπ.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης:
1. Τμήμα Φυσικής,
2. Τμήμα Βιολογίας
3. Τμήμα Χημείας

Λοιπές πληροφορίες για τον όμιλο:
Ο Όμιλος «Πειρ-Ομαδόν» λειτούργησε άτυπα και τη σχολική χρονιά 2011-2012. Μαθητές του Ομίλου:
1. συμμετείχαν στον τοπικό Διαγωνισμό Πειραμάτων Φυσικής EUSO.
2. συμμετείχαν με πειραματικές εργασίες στο Μαθητικό Συνέδριο ACSTAC.
3. παρουσίασαν πειράματα Φυσικής στους συμμαθητές τους και σε μαθητές γειτονικών σχολείων.

Πρόσθετες πληροφορίες