Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΣ
ΤΑΞΕΙΣ: Α' και Β'

ΣΤΟΧΟΙ
Εντοπισμός και αξιοποίηση της Καινοτομίας.
Ανάπτυξη δημιουργικότητας και κριτικής σκέψης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΡΑΣΕΩΝ
Η έννοια της καινοτομίας
Η αξία της βιωματικής μάθησης
Η σημασία της ανάπτυξης πρωτοβουλιών
Η καινοτομία στην καθημερινότητα
Πώς γίνεται η παραγωγή αποτελέσματος
Χρήση νέων τεχνολογιών
Επισκέψεις σε κοιτίδες καινοτομίας
Παρουσίαση καινοτομιών από τους δημιουργούς τους
Συμμετοχή σε διαγωνισμούς καινοτομίας

ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ: 2

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Άρθρα, σημειώσεις, επισκέψεις

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης
ΕΚΕΤΑ