Υπεύθυνες Εκπαιδευτικοί: Γκράτζιου Βασιλική, Συμεωνάκη Αλίκη

Ώρες συναντήσεων: Σάββατο 9.00-12.00