Έκδοση Βιβλίου του Ομίλου Θεάτρου, Δημιουργικής γραφής και Σεναρίου Σχολ έτους 2013-2014

Εκδόθηκε από το 1ο ΠΠ ΓΕΛ "Μανόλης Ανδρόνικος" και το ΠΠ Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το βιβλίο του 1ου μαθητικού Διαγωνισμού Δημιουργικής Γραφής (ISBN: 978-960-93-6206-1). Εκτός από τα στοιχεία του διαγωνισμού, τα θέματα και τα βραβευθέντα κείμενα, συμπεριλαμβάνεται το ποίημα που δημιουργήθηκε από όλα τα γραπτά των διαγωνιζομένων μαθητών Λυκείου.