ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Β΄ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ Γ.Θ. ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ

Σάββατο 9 Mαΐου 2015

11.00 πμ

στο 

ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΦΙΣΣΑ ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Β΄ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ Γ.Θ. ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΦΙΣΣΑ ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Β΄ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ Γ.Θ. ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Β΄ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ Γ.Θ. ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Β΄ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ Γ.Θ. ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ