Τετάρτη 18/02/2015

Κατά την συνάντησή μας  την εβδομάδα αυτή συνεχίσαμε τις κατασκευές για την παρουσίαση στο πρόγραμμα erasmus+. To θέμα του προγράμματος αναφέρεται στο περιβάλλον και την οικολογία. Η προσπάθειά μας στρέφεται σε κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά προκειμένου να δείξουμε στους επισκέπτες μαθητές πως όλα χρησιμεύουν και μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν.
Κάποιοι εθελοντές βοήθησαν στην οργάνωση των φακέλων για τους συνέδρους του 1ου Μαθητικού Συνεδρίου που θα γίνει στο Βυζαντινό Μουσείο την 28/02 και 01/03/2015.

Πρόσθετες πληροφορίες