Οριστική ανάρτηση στοιχείων υποψηφίων για την Α' τάξη

Δείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται τα στοιχεία των υποψηφίων μαθητών για την Α' τάξη του σχολείου μας.