"Η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΗΛΙΘΙΩΝ" ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΙΦΟΡΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΘΕΑΤΡΟΥ 2015-2016