Αρχαία Ζωγραφική ως πηγή έμπνευσης, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014 οιμαθητές των ομίλων Αρχαιολογίας και Δημιουργικής Γραφής κάτω από το φως της πρόσφατης αποκάλυψης των τοιχογραφιών του τάφου στην Αμφίπολη, προσέγγισαν την αρχαία ζωγραφική ως αρχαιολογικό εύρημα αλλά και ως πηγή έμπνευσης για μια νέα άσκηση δημιουργικής γραφής. Στη συνέχεια δημιούργησαν εκμαγεία νομισμάτων και ειδωλίων με τη βοήθεια μητρών και ζωγράφισαν αντίγραφα κλασικών και ελληνιστικών επιτυμβίων στηλών και ειδωλίων.

Δείτε τις φωτογραφίες