Όμιλος Αρχαιολογίας Τέχνης και Επιστήμης
Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015

Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015 στον Όμιλο προστέθηκαν δύο ακόμη μαθήτριες, από το σχολείο μας αυτή τη φορά. Μετά από μια πρώτη ενημέρωση για τα πρόσφατα ευρήματα των ανασκαφών της Πύλου ασχοληθήκαμε με το θέμα του νομίσματος ξεκινώντας από τους σφραγιδολίθους και τα σφραγίσματα  και καταλήγοντας στην τεχνική κατασκευής και τους λόγους της δημιουργίας των αρχαίων νομισμάτων. Κάθε μέλος της ομάδας μας παρουσίασε το δικό του νόμισμα και συζητήθηκαν όλα τα στοιχεία  (απεικονίσεις, επιγραφές, ιστορικά γεγονότα, πολιτικά μηνύματα). Στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιοποιήθηκαν η νομισματική μας  συλλογή και σχετική βιβλιογραφία, ενώ έγινε παρουσίαση του θέματος με τη βοήθεια powerpoint . 

Φωτογραφία