Όμιλος Αρχαιολογίας Τέχνης και Επιστήμης
Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016

Στην πρώτη συνάντηση  του ομίλου μας για το 2016, την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου, στραφήκαμε στην πρακτική πλευρά της αρχαιολογικής γνώσης. Στην προσπάθειά μας να προσεγγίσουμε και να κατανοήσουμε καλύτερα την αρχαία τέχνη, επιλέξαμε έργα τέχνης (μικροτεχνίας και ζωγραφικής) διαφορετικών περιόδων (νεολιθικής, κυκλαδικής, μυκηναϊκής, κλασικής) και αρχίσαμε να δημιουργούμε αντίγραφά τους με βάση τον πηλό. Η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει και στις επόμενες δύο συναντήσεις. Συγχρόνως προετοιμάζουμε ένα ψηφιδωτό για τη συμμετοχή μας στο 2ο Θεολογικό Συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο. 

Φωτογραφίες