Όμιλος Αρχαιολογίας Τέχνης και Επιστήμης
Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016

Την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016 Ασχοληθήκαμε με την προφορική παρουσίαση της εργασίας μας και του powerpoint, που ολοκληρώθηκε, για την εισήγηση του ομίλου μας στο 2ο Μαθητικό Συνέδριο.

Πρόσθετες πληροφορίες