«Κέντρο Προσωπικής Ανάπτυξης»

Ο όμιλος «Κέντρο Προσωπικής Ανάπτυξης» από την κα Κική Αντικουλάνη και τον κο Στυλιανό Φριλίγκο.

Όμιλος Προσωπικής Ανάπτυξης: 14 & 15/12/2015

Δευτέρα και Τρίτη το μεσημέρι οι υπεύθυνοι του Ομίλου πραγματοποιήσαμε συναντήσεις με μαθητές μας που θέλησαν να συζητήσουμε προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο περιβάλλον τους. Στο πλαίσιο αυτών των συναντήσεων τέθηκε και το ζήτημα της συνεργασίας μας σε προσωπικό πλέον επίπεδο με την ψυχολόγο του "Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων" κ. Ελισάβετ Σιμουλίδου.

Οι συναντήσεις με τους μαθητές μας έχουν στόχο την ανάπτυξη ενός κλίματος εμπιστοσύνης και την καλλιέργεια της δυνατότητας τους να εκφράζουν τους προβληματισμούς τους και τις απόψεις τους για θέματα που τους απασχολούν.

Οι υπεύθυνοι

Σ. φριλίγκος

Κ. Αντικουλάνη

Όμιλος Προσωπικής Ανάπτυξης: 22/12/2015

Σήμερα στο πλαίσιο του Ομίλου υλοποιήσαμε μία 2ωρη βιωματική δράση με εκπαιδευτικό υλικό από το compass. 

Το θέμα της δράσης αφορούσε την σεξουαλικότητα. Με αφορμή τις διαφωνίες που προέκυψαν τον τελευταίο καιρό για το "Σύμφωνο Συμβίωσης" θίξαμε το θέμα της έκφρασης της σεξουαλικότητας στην εφηβεία.

Με την τεχνική της "γυάλας" που πρότεινε το συγκεκριμένο πρόγραμμα οι μαθητές μας άκουσαν ο ένας τη γνώμη του άλλου και αντάλλαξαν απόψεις πάνω στο θέμα. Εμπλέχτηκαν όλοι σχεδόν οι μαθητές (27 μαθητές), μία ομάδα 15 ατόμων είχε πιο έντονη  παρουσία αλλάζοντας συχνά θέσεις στη "γυάλα" και στήνοντας συζήτηση για κάποια θέματα που τέθηκαν.

Η δράση ανέδειξε τη σύνθεση και τη δυναμική του τμήματος.

Οι υπεύθυνοι

Σ. Φριλίγκος

Κ. Αντικουλάνη 

Όμιλος Προσωπικής Ανάπτυξης: 09-10/12/2015

Την Τετάρτη 09/12 στο πλαίσιο του Ομίλου υλοποιήσαμε μία βιωματική δράση στο τμήμα του Β1. Σκοπός της δράσης η ανάδειξη της σχέσης των μαθητών μέσα στο τμήμα. Μέσα από την άσκηση οι μαθητές κατέληξαν πως οι σχέσεις τους έχουν βελτιωθεί σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Θεωρούν πως υπάρχουν κλίκες-ομάδες αλλά σε φυσιολογικά πλαίσια. 

Σήμερα Πέμπτη 10/12 οι μαθητές του Β1 υπέβαλλαν στον Διευθυντή και υπεύθυνο του Ομίλου αίτημα για να συζητήσουν κάποια προβλήματα που τους απσχολούσαν ως τμήμα. Θέμα της συνάντησης η βελτίωση των σχέσεων τους με τους καθηγητές.

Πρόσθετες πληροφορίες