Όμιλος Προσωπικής Ανάπτυξης: 17/09/2015

Φέτος αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε στο σχολείο μας έναν Όμιλο Προσωπικής Ανάπτυξης.

Ο Όμιλος θα έχει στόχο την ενίσχυση υγιών στάσεων ζωής, τη στήριξη σε προβλήματα της καθημερινότητας, και την ανάδειξη καλύτερων τρόπων επικοινωνίας των εφήβων, καθώς και την αντιμετώπιση και διαχείριση αγχογόνων κατάστασεων.

Για την οργάνωση και καλύτερη λειτουργία του Κέντρου καλούμε το ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου και την Υπεύθυνη Επαγγελματικού Προσανατολισμού κα. Σαρακίνου Μαρία καθώς και τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων Ανατολικής Θεσσαλονίκης και την Υπεύθυνη κα. Σιμουλίδου Ελισάβετ να μας συνδράμουν με την εμπειρία και τις γνώσεις τους.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε η πρώτη μας συνάντηση με τις υπεύθυνες των φορέων στο χώρο του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Α. Θεσσαλονίκης προκειμένου να διαμορφώσουμε τις θεματικές ενότητες με τις οποίες θα ασχοληθούμε και το πρόγραμμα υλοποίησης.

Οι θεματικές ενότητες που προτάθηκαν ήταν:

α. Ταυτότητα, β. Διαχείρηση συναισθημάτων, γ. Επικοινωνία με γονείς, φίλους κά, δ. "Μαθαίνω να λέω όχι" Εθισμοί, ε. Διαχείρηση άγχους, στ. Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Οι υπεύθυνοι: Σ. Φριλίγκος, Κ. Αντικουλάνη