Όμιλος Προσωπικής Ανάπτυξης: 14/10/2015

Σήμερα μετά από κάλεσμα που απευθύναμε προς όλα τα σχολεία της περιοχής μας, είχαμε συνάντηση με τις υπεύθυνες των φορέων και εκπαιδευτικούς διαφόρων σχολείων με σκοπό να τους ενημερώσουμε για τη λειτουργία και τους στόχους του Ομίλου.

Η αλήθεια είναι πως δεν είχαμε την αναταπόκριση που περιμέναμε. Στη συνάντηση προσήλθαν 4 εκπαιδευτικοί. Η μικρή ανταπόκριση από την σχολική κοινότητα ήταν μία πρώτη απογοήτευση για μας. Ενημερώσαμε τους συναδέλφους για τους στόχους του Ομίλου και τους καλέσαμε να διαδώσουν την λειτουργία στα σχολεία τους και στους συναδέλφους.

Στο μεταξύ έχουν αρχίσει οι δηλώσεις για Ομίλους.

Η δουλειά μας μέχρι στιγμής είναι καθαρά οργανωτική.

Οι υπεύθυνοι: Σ. Φριλίγκος, Κ. Αντικουλάνη