Όμιλος Προσωπικής Ανάπτυξης: 21/10/2015

Οι πρώτες δηλώσεις για τον Όμιλο έφτασαν. Μόλις 3 και αυτές από το σχολείο μας. Από τα διπλανά σχολεία παρόλη την ενημέρωση δεν είχαμε ανταπόκριση.

Σήμερα είχαμε συνάντηση για άλλη μια φορά με τις υπεύθυνες των φορέων με σκοπό να γίνει μία πρώτη ενημέρωση των μαθητών που προσήλθαν στον Όμιλο για τις θεματικές με τις οποίες αυτός θα ασχοληθεί.

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση με την κ. Σιμουλίδου και την κ. Σαρακήνου για την πορεία και τη δυνατότητα να στηρίξουν μία τόσο μικρή ομάδα μαθητών. Ο προγραμματισμός αναθεωρήθηκε και τέθηκαν άλλες προτάσεις για τον τρόπο και τη δυνατότητα λειτουργίας του Ομίλου.

Οι υπεύθυνοι: Σ. Φριλίγκος, Κ. Αντικουλάνη