ΌΜιλος Προσωπικής Ανάπτυξης: Νοέμβριος

Στο πλαίσιο του Ομίλου Προσωπικής Ανάπτυξης κατά το μήνα Νοέμβριο έγιναν συναντήσεις ατομικές με μαθητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα στο χώρο του σχολείου, σε φιλικό επίπεδο ή σε οικογενειακό προκειμένου να στηρίξουμε τους μαθητές μας και να τους βοηθήσουμε. Επίσης συναντήσεις με τους υπεύθυνους του Ομίλου έγιναν και με κάποια από τα τμήματα για να θέσουν  κάποιους προβληματισμούς τους για τις σχέσεις των μαθητών στην τάξη τους αλλά και με τους καθηγητές τους. Στόχος ήταν η καλύτερη λειτουργία των τμημάτων, η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών και η καλλιέργεια των σχέσεων με τους καθηγητές. Συζήτηση έγινε με τα τμήματα Β1 και Β2.

Συγκεκριμένα ο Διευθυντής και υπεύθυνος του Ομίλου μετά από αίτημα των μαθητών του Β1 τμήματος υλοποίησε μία συνάντηση με την ολομέλεια του τμήματος προκειμένου να εκφράσουν κάποιες απόψεις τους για τις σχέσεις τους με τους καθηγητές του τμήματος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έθεσαν κάποια θέματα που τους απασχολούν μεταξύ των οποίων και η υλοποίηση της εκδρομής τους. Ο κ. Φριλίγκος μετέφερε τους προβληματισμούς και τις απόψεις των μαθητών στο σύλλογο γονέων.

Οι υπεύθυνοι του Ομίλου

Σ. Φριλίγκος, Κ. Αντικουλάνη