Όμιλος Προσωπικής Ανάπτυξης: 09-10/12/2015

Την Τετάρτη 09/12 στο πλαίσιο του Ομίλου υλοποιήσαμε μία βιωματική δράση στο τμήμα του Β1. Σκοπός της δράσης η ανάδειξη της σχέσης των μαθητών μέσα στο τμήμα. Μέσα από την άσκηση οι μαθητές κατέληξαν πως οι σχέσεις τους έχουν βελτιωθεί σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Θεωρούν πως υπάρχουν κλίκες-ομάδες αλλά σε φυσιολογικά πλαίσια. 

Σήμερα Πέμπτη 10/12 οι μαθητές του Β1 υπέβαλλαν στον Διευθυντή και υπεύθυνο του Ομίλου αίτημα για να συζητήσουν κάποια προβλήματα που τους απσχολούσαν ως τμήμα. Θέμα της συνάντησης η βελτίωση των σχέσεων τους με τους καθηγητές.

Κατά τη συζήτηση τέθηκε η πρόταση να γίνει μία συνάντηση όλου του τμήματος με το σύλλογο των καθηγητών προκειμένου να λυθούν τα όποια προβλήματα δημιουργούνται. Λόγω απουσίας 4 καθηγητών στην επταήμερη του σχολείου η συνάντηση θα γίνει με την επιστροφή των συναδέλφων.

Οι υπεύθυνοι του τμήματος

Σ. Φριλίγκος, Κ. Αντικουλάνη

Πρόσθετες πληροφορίες