Όμιλος Προσωπικής Ανάπτυξης: 22/12/2015

Σήμερα στο πλαίσιο του Ομίλου υλοποιήσαμε μία 2ωρη βιωματική δράση με εκπαιδευτικό υλικό από το compass. 

Το θέμα της δράσης αφορούσε την σεξουαλικότητα. Με αφορμή τις διαφωνίες που προέκυψαν τον τελευταίο καιρό για το "Σύμφωνο Συμβίωσης" θίξαμε το θέμα της έκφρασης της σεξουαλικότητας στην εφηβεία.

Με την τεχνική της "γυάλας" που πρότεινε το συγκεκριμένο πρόγραμμα οι μαθητές μας άκουσαν ο ένας τη γνώμη του άλλου και αντάλλαξαν απόψεις πάνω στο θέμα. Εμπλέχτηκαν όλοι σχεδόν οι μαθητές (27 μαθητές), μία ομάδα 15 ατόμων είχε πιο έντονη  παρουσία αλλάζοντας συχνά θέσεις στη "γυάλα" και στήνοντας συζήτηση για κάποια θέματα που τέθηκαν.

Η δράση ανέδειξε τη σύνθεση και τη δυναμική του τμήματος.

Οι υπεύθυνοι

Σ. Φριλίγκος

Κ. Αντικουλάνη