ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Δείτε την παρουσίαση σε διαφάνειες

Στόχος του Ομίλου είναι η ενίσχυση υγιών στάσεων ζωής, η στήριξη σε προβλήματα της καθημερινότητας και η ανάδειξη καλύτερων τρόπων επικοινωνίας καθώς και η αντιμετώπιση και διαχείριση αγχογόνων καταστάσεων.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ: εκδηλώνεται με την ανιδιοτελή προσφορά εργασίας με σκοπό την προσφορά στον άνθρωπο

Όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε ότι δεν μπορεί ο καθένας μόνος του.

Στον Όμιλο ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ξεκινάμε από το ΕΓΩ και πάμε στο ΕΜΕΙΣ.

Χρειαζόμαστε την δημιουργικότητά σας, τις ιδέες σας, τις ικανότητες σας (οργανωτικές, διαπροσωπικές, τεχνολογικές-τεχνικές, καλλιτεχνικές), τις δεξιότητες σας για να λειτουργήσουμε και να παράγουμε έργο.

Σκοπός μας να ευαισθητοποιήσουμε, να κινητοποιήσουμε και να προσφέρουμε βοήθεια στους τομείς που όλοι μαζί θα επιλέξουμε:

Περιβάλλον, προστασία ζώων, δράσεις για την υγεία (σεξουαλική υγεία εφήβων, διατροφικές διαταραχές, κ.α.), δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα (άστεγοι, μετανάστες, trafficking).

Μέσον μας ?? , τι άλλο, οι τέχνες! Ο «πολιτισμός» μας ας γίνει πηγή ανθρωπιάς!

 

Μέρα λειτουργίας: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ στη διάθεσή σας!!!! Για να σας ακούσουμε και να δεχτούμε τις ιδέες σας!!!

 

AΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΟ «ΕΓΩ» ΣΕ «ΕΜΕΙΣ»