Προγραμματισμού Σχ. Έτος 2017-2018

Ο όμιλος Προγραμματισμού από την κο Ιωάννη Ζήκου την Τετάρτη: 1430 ? 1630

Περιγραφή:
Το Σχολείο μας έχει υπογράψει τριετή σύμβαση με την ORACLE ACADEMY της οποίας γίναμαι εκπαιδευτικό κέντρο. Έχουμε στην διάθεση επτά ( 7 ) μαθήματα που αφορούν σχεδιασμό, προγραμματισμό Βάσεων Δεδομένων όπως και εκμάθηση της JAVA. Η ολοκλήρωση του κάθε μαθήματος οδηγεί σε πιστοποίηση γνώσεων του αντικειμένου απο την ORACLE.

Δεν υπάρχουν άρθρα σε αυτήν την Κατηγορία. Ωστόσο, εάν εμφανίζονται υποκατηγορίες σε αυτήν τη σελίδα, μπορεί να περιέχουν άρθρα.

Πρόσθετες πληροφορίες