Προγραμματισμού Σχ. Έτος 2017-2018

Ο όμιλος Προγραμματισμού από την κο Ιωάννη Ζήκου την Τετάρτη: 1430 ? 1630

Περιγραφή:
Το Σχολείο μας έχει υπογράψει τριετή σύμβαση με την ORACLE ACADEMY της οποίας γίναμαι εκπαιδευτικό κέντρο. Έχουμε στην διάθεση επτά ( 7 ) μαθήματα που αφορούν σχεδιασμό, προγραμματισμό Βάσεων Δεδομένων όπως και εκμάθηση της JAVA. Η ολοκλήρωση του κάθε μαθήματος οδηγεί σε πιστοποίηση γνώσεων του αντικειμένου απο την ORACLE.

Πρόσθετες πληροφορίες