Όμιλος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΗΘΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σχολ. Έτος 2019-2020

Περιγραφή ομίλου
Υπεύθυνος Ομίλου: Θ. Συκάς, Οικονομολόγος

Η αφίσα

Στον όμιλο θα λειτουργήσει εργαστήριο με σκοπό

  • Να γνωρίσουμε τον εαυτό μας.
  • Να αναπτύξουμε ηθικές δεξιότητες.
  • Να κατανοούμε και να αισθανόμαστε τους άλλους.
  • Να ουμε ηθική αυτονομία και ηθική ταυτότητα.

Το εργαστήριο θα αποτελείται από 4 ενότητες:

  • Ηθική ευαισθησία: κατανοούμε τις ηθικές διαστάσεις κοινωνικών ζητημάτων και περιστατικών της ζωή μας. Μέσα από αυτά αισθανόμαστε τον εαυτό μας και τους άλλους.
  • Ηθική σκέψη (κρίση): καλλιεργούμε την ηθική μας σκέψη μέσα από την ανάλυση ηθικών διλημμάτων που αφορούν στη ζωή μας και σε ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα.
  • Γνωρίσματα χαρακτήρα: ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας, τις αρετές και τις αδυναμίες μας. Γνωρίζουμε κριτικά τις κοινωνικές αξίες.
  • Κοινότητα Δημοκρατίας και Ευθύνης (ΚΔΕ): η ΚΔΕ συνιστά προσπάθεια μετασχηματισμού της σχολικής κοινότητας σε διαβουλευτική δημοκρατία. Συγκεκριμένα, οι εκλεγμένοι στα Πενταμελή Συμβούλια μαθητές κατανέμονται σε Ομάδες Αρμοδιοτήτων, αναλαμβάνουν μέρος της ευθύνης για τη λειτουργία του σχολείου και, με άξονα έναν αυστηρό επιχειρηματολογικό διάλογο, προσπαθούν να καλύψουν ανάγκες και να επιλύσουν προβλήματα της κοινότητας. Κεντρικό όργανο λήψης αποφάσεων αποτελεί η Γενική Συνέλευση στην οποία όλοι

Έρευνα
Το Εργαστήρι με έγκυρα επιστημονικά εργαλεία εκτιμά την επίδραση των δραστηριοτήτων του στις ηθικές δεξιότητες των μαθητών και με τη βοήθεια των μετρήσεών του συμμετέχει στη σχετική διεθνή επιστημονική συζήτηση.

Πώς γίνεται;
Συζήτηση, παιχνίδι, έρευνα, ανακάλυψη, επίλυση προβλημάτων, αυτοπαρατήρηση, πειραματισμός κ.α.

Δεν υπάρχουν άρθρα σε αυτήν την Κατηγορία. Ωστόσο, εάν εμφανίζονται υποκατηγορίες σε αυτήν τη σελίδα, μπορεί να περιέχουν άρθρα.

Πρόσθετες πληροφορίες