ΟΜΙΛΟΣ Μαθηματικών Σχολ. Έτος 2019-2020

Περιγραφή ομίλου Μαθηματικών
Υπεύθυνος Ομίλου: Αρχοντία Γραμματικοπούλου

Ο Όμιλος Μαθηματικών Math Inspired κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020 θα ασχοληθεί με τα μαθηματικά ως έμπνευση για δημιουργία. Πιο αναλυτικά, οι τομείς με τους οποίους θα ασχοληθούμε είναι:

  • Τέχνη και Μαθηματικά: Μαθηματικές έννοιες (λογική, κώδικες, γεωμετρία του χώρου κα) θα δώσουν το έναυσμα για δημιουργία εικαστικών έργων.
  • Παιχνίδια και Μαθηματικά: Θα τροποποιήσουμε υπάρχοντα παιχνίδια του εμπορίου με κέντρο τα μαθηματικά και ίσως φτιάξουμε και νέα δικά μας.
  • Γρίφοι: Θα ασχοληθούμε με την επίλυση και δημιουργία γρίφων.
  • Διοργάνωση του 6ου Διαγωνισμού Λογικής και Γρίφων Logigame

Η ημέρα πραγματοποίησης του Ομίλου θα καθοριστεί μετά από τις αιτήσεις των μαθητών.

Δεν υπάρχουν άρθρα σε αυτήν την Κατηγορία. Ωστόσο, εάν εμφανίζονται υποκατηγορίες σε αυτήν τη σελίδα, μπορεί να περιέχουν άρθρα.

Πρόσθετες πληροφορίες