Όμιλος Εργαστήρι Ηθικής Ανάπτυξης Σχολ. Έτος 2020-2021

Εργαστήρι Ηθικής Ανάπτυξης
Συντονιστές καθηγητές: Θεοδόσης Συκάς

Χρονική διάρκεια Ομίλου: 2 ώρες

Δευτέρα, 14:00 - 16.00

Ο όμιλος Κινηματογράφου ......... 

Περιγραφή Ομίλου Κινηματογράφου 2020-2021
1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Οι μαθητές/μαθήτριες να 

α) γνωρίσουν ηθικές αξίες στην τέχνη του κινηματογράφου, 

β) ανακαλύψουν πολιτισμικές και κοινωνικές αναπαραστάσεις στην 7η Τέχνη,  

γ)  προβληματιστούν και ευαισθητοποιηθούνμέσα από ταινίες για ποικίλα σύγχρονα ζητήματα που συνδέονται με τις ηθικές αξίες, το δημοκρατικό πνεύμα, την κοινωνική συνοχή, το περιβάλλον, την ύπαρξη του ανθρώπου και την πίστη στον Θεό, 

δ)  διευρευνήσουν τις δυσκολίες της συνύπαρξης και να ανακαλύψουν τα παραδείγματα αρμονικής συνύπαρξης και συνεργασίας μεταξύ των λαών με διαφορετικές παραδόσεις,  

ε)  εμπνευστούν και να προχωρήσουν μέσω της αποκτηθείσας γνώσης σε γόνιμες συνθέσεις και δημιουργίες, που καταλύουν κάθε μορφή φανατισμού, θεμελιοκρατίας και ολοκληρωτισμού καθώς και να αναλογιστούν τις πανανθρώπινες αξίες και τα ιδανικά κάθε θρησκείας και λαού, 

στ) να αξιολογήσουν στάσεις ζωής με άξονα την ηθική και το δημοκρατικό πνεύμα με απώτερο στόχο να εμπνευστούν από αυτές στην προσωπική τους ζωή 

ζ) παρουσιάσουν στο ιστολόγιο του ομίλου τις θέσεις, τους προβληματισμούς και τα επιχειρήματά τους για τη ζωή και τις αξίες με βάση την τέχνη του κινηματογράφου μέσα από πολυτροπικά κείμενα και να αλληλεπιδράσουν. 

Σύνδεσμοι για ιστολόγια
Όμιλος Κινηματογράφου

1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Στους ακόλουθους συνδέσμους μπορείτε να δείτε τα ιστολογία:

α) του Προγράμματος "Εγώ και Εσύ μαζί" της Διεθνούς Αμνηστίας.

 

β) του Όμιλου Κινηματογράφου,

Εκ μέρους των συναδέλφων του Προγράμματος και του Ομίλου,

Πρόσθετες πληροφορίες