Σύνδεσμοι για ιστολόγια
Όμιλος Κινηματογράφου

1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Στους ακόλουθους συνδέσμους μπορείτε να δείτε τα ιστολογία:

α) του Προγράμματος "Εγώ και Εσύ μαζί" της Διεθνούς Αμνηστίας.

 

β) του Όμιλου Κινηματογράφου,

Εκ μέρους των συναδέλφων του Προγράμματος και του Ομίλου,