ΟΜΙΛΟΣ  Αρχαιολογίας και εργαστήριο ψηφιδωτού Σχολ. Έτος 2021-2022

Ενημέρωση των Π.Π.Σ. για τη λειτουργία του ομίλου
Αρχαιολογίας και εργαστήριο ψηφιδωτού
Σχολικό Έτος 2021-2022
1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος
  

Το υλικό αυτό παρουσιάστηκε στο πλαίσιο  ενημερωτικών τηλε-συναντήσεων εργασίας που οργάνωσε το Αυτοτελές Τμήμα Προτύπων και Πειραματικών με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών των νεοχαρακτηρισθέντων Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων  στο δίκτυο των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων  για τη λειτουργία των ομίλων, τη θεματολογία  τους και τον τρόπο οργάνωσης τους με βάση την εμπειρία της εφαρμογής του θεσμού από το 2012 μέχρι σήμερα.

Γκράτζιου Βασιλική

Φιλόλογος

Διδάκτορας Κλασικής Αρχαιολογίας

Περιγραφή ΌΜΙΛΟΥ
Αρχαιολογίας και Εικαστικών (εργαστήριο ψηφιδωτού, ζωγραφικής και φωτογραφίας)
Σχολ. Έτος 2021-2022 

 Ο Όμιλός  μας , που λειτουργεί από το 2014,  προσφέρει σε όσες και όσους ενδιαφέρονται  την ευκαιρία να ασχοληθούν με την Αρχαιολογία, τη Ζωγραφική, τη Φωτογραφία και την Τέχνη του  Ψηφιδωτού. (Πληροφοριακό και φωτογραφικό υλικό από τις προηγούμενες σχολικές  χρονιές  μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του σχολείου μας στους φακέλους των Ομίλων )

Ο Όμιλος θα λειτουργήσει ημέρα και ώρα που θα επιλέξουν οι περισσότεροι/ες ενδιαφερόμενοι/ες.

Γκράτζιου Βασιλική

Φιλόλογος

Διδάκτορας Κλασικής Αρχαιολογίας

Πρόσθετες πληροφορίες