Ενημέρωση των Π.Π.Σ. για τη λειτουργία του ομίλου
Αρχαιολογίας και εργαστήριο ψηφιδωτού
Σχολικό Έτος 2021-2022
1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος
  

Το υλικό αυτό παρουσιάστηκε στο πλαίσιο  ενημερωτικών τηλε-συναντήσεων εργασίας που οργάνωσε το Αυτοτελές Τμήμα Προτύπων και Πειραματικών με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών των νεοχαρακτηρισθέντων Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων  στο δίκτυο των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων  για τη λειτουργία των ομίλων, τη θεματολογία  τους και τον τρόπο οργάνωσης τους με βάση την εμπειρία της εφαρμογής του θεσμού από το 2012 μέχρι σήμερα.

Γκράτζιου Βασιλική

Φιλόλογος

Διδάκτορας Κλασικής Αρχαιολογίας

Πρόσθετες πληροφορίες