Περιγραφή ΌΜΙΛΟΥ
Ασφάλεια και ποιότητα ζωής
στο σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον

Σχολ. Έτος 2021-2022 

Στόχοι του Ομίλου

  • Οι μαθητές να αναπτύξουν σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ τους.
  • Να μάθουν να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν ένα έκτακτο περιστατικό.
  • Μέσω βιωματικών ασκήσεων να μάθουν να εφαρμόζουν πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης στο σχολικό και οικογενειακό τους περιβάλλον.
  • Να μάθουν να παρέχουν πρώτες βοήθειες. Να εξοικειωθούν με την χρήση του απινιδωτή.
  • Να μπορούν να εντοπίζουν εστίες επικινδυνότητας στο σχολικό τους περιβάλλον.
  • Να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές των γνώσεων που απέκτησαν στο σχολικό και οικογενειακό τους περιβάλλον.

Οι βιωματικές δράσεις θα γίνουν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας και πιστοποιημένους φορείς ή οργανισμούς.

Η μέρα δράσης του ομίλου θα καθοριστεί σε συνεργασία με τους μαθητές.

Κυριακή Γρηγοριάδου - Βιολόγος

Πρόσθετες πληροφορίες