Περιγραφή ΌΜΙΛΟΥ
Εργαστήρι Ηθικής Ανάπτυξης 
Σχολ. Έτος 2021-2022 

Η περιγραφή του ομίλου σε αφίσα 

Σκοπός: Ανάπτυξη της ηθικής αυτονομίας και της ηθικής ταυτότητας των μαθητών.

Υπεύθυνος Καθηγητής : Θεοδόσης Συκάς