Όμιλος Κινηματογράφου Σχολ. Έτος 2021-2022

Όμιλος Κινηματογράφου και Ολοκληρωτισμός
Σχολ. Έτος 2021-2022 

Κατά τα τελευταία δύο σχολικά έτη 2020-21, 2021-22 λειτουργεί στο σχολείο μας ο Όμιλος Κινηματογράφου, στον οποίο συμμετέχουν μαθητές και των τριών τάξεων του Λυκείου. Στις συναντήσεις οι μαθητές παρακολουθούν μαζί με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς Δημήτριο Σαλονικίδη και Νίκο Τσιρέβελο μια ταινία, η οποία γίνεται αφορμή για προβληματισμό και συζήτηση. Η θεματική των ταινιών ποικίλλει: θέματα κοινωνικά, πολιτικά, οικογενειακά, συναισθηματικά. Ιδιαίτερη θέση όμως δόθηκε σε θέματα που αφορούν στις σχέσεις πολίτη – Κράτους και ιδιαίτερα στον ολοκληρωτισμό όχι μόνο ως πολιτικό σύστημα, αλλά και ως τρόπο πολιτικής συμπεριφοράς. Η αυθαιρεσία και η αδικία, η αντίδραση στον ολοκληρωτισμό, ο αγώνας για την ελευθερία και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρέθηκαν με διάφορες ταινίες στο επίκεντρο του προβληματισμού μας. Η συγκεκριμένη θεματική επιλέχθηκε ως συνέχεια των δράσεων που υλοποιούμε στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ Ka229 με τίτλο «Totalitarian Past and Democratic Present: Lesons for our Future», στο οποίο το σχολείο μας συμμετέχει ως συντονιστικός φορέας.

Περιγραφή ΌΜΙΛΟΥ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Σχολ. Έτος 2021-2022 

Ο όμιλος «Κινηματογραφική Λέσχη: Νοηματοδοτώντας τη ζωή μέσα από τις ταινίες» έχει ως βασικό σκοπό οι μαθητές/μαθήτριες να ανιχνεύσουν διάφορα σύγχρονα ζητήματα, προβληματισμούς και καταστάσεις μέσα από την τέχνη του κινηματογράφου.

Οι μαθητές/μαθήτριες αναμένεται  να:

  • παρακολουθήσουν ταινίες με αναφορά σε σύγχρονα κοινωνικά, ηθικά, περιβαλλοντικά, πολιτισμικά, φιλοσοφικά και θεολογικά ζητήματα,
  • συνειδητοποιήσουν ότι ο κινηματογράφος αποτελεί μια σύγχρονη και σημαντική μορφή επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης,
  • γνωρίσουν σε βάθος κινηματογραφικά έργα τα οποία εξυπηρετούν τους στόχους της διαπολιτισμικής αγωγής,
  • προβληματιστούν, συζητήσουν και κοινοποιήσουν με τεκμηρίωση τις ιδέες και τις απόψεις τους για τα θέματα των ταινιών.

Πρόσθετες πληροφορίες