Περιγραφή ΌΜΙΛΟΥ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Σχολ. Έτος 2021-2022 

Ο όμιλος «Κινηματογραφική Λέσχη: Νοηματοδοτώντας τη ζωή μέσα από τις ταινίες» έχει ως βασικό σκοπό οι μαθητές/μαθήτριες να ανιχνεύσουν διάφορα σύγχρονα ζητήματα, προβληματισμούς και καταστάσεις μέσα από την τέχνη του κινηματογράφου.

Οι μαθητές/μαθήτριες αναμένεται  να:

  • παρακολουθήσουν ταινίες με αναφορά σε σύγχρονα κοινωνικά, ηθικά, περιβαλλοντικά, πολιτισμικά, φιλοσοφικά και θεολογικά ζητήματα,
  • συνειδητοποιήσουν ότι ο κινηματογράφος αποτελεί μια σύγχρονη και σημαντική μορφή επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης,
  • γνωρίσουν σε βάθος κινηματογραφικά έργα τα οποία εξυπηρετούν τους στόχους της διαπολιτισμικής αγωγής,
  • προβληματιστούν, συζητήσουν και κοινοποιήσουν με τεκμηρίωση τις ιδέες και τις απόψεις τους για τα θέματα των ταινιών.

Πρόσθετες πληροφορίες