Όμιλος Επιχειρηματολογίας M.U.N. Σχ. Έτος 2021-2022

Περιγραφή ΌΜΙΛΟΥ
MUN (Model United Nations, Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών)
Σχολ. Έτος 2021-2022 

Σε συνέχεια της δουλειάς που έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια στο σχολείο, προσφέρεται και φέτος η δυνατότητα στα παιδιά να συμμετέχουν στον όμιλο MUN (Model United Nations, Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών) με γλώσσα εργασίας τα Αγγλικά.

Τα Μοντέλα Ηνωμένων Εθνών είναι εκπαιδευτικά συνέδρια που διοργανώνονται από διάφορους φορείς σε όλο τον κόσμο, όπου μαθητές συναντώνται και προσομοιώνουν τη λειτουργία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Περισσότεροι από 400.000 μαθητές και φοιτητές συμμετέχουν κάθε χρόνο σε Μοντέλα Ηνωμένων Εθνών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Πρόσθετες πληροφορίες