Περιγραφή ΌΜΙΛΟΥ
MUN (Model United Nations, Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών)
Σχολ. Έτος 2021-2022 

Σε συνέχεια της δουλειάς που έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια στο σχολείο, προσφέρεται και φέτος η δυνατότητα στα παιδιά να συμμετέχουν στον όμιλο MUN (Model United Nations, Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών) με γλώσσα εργασίας τα Αγγλικά.

Τα Μοντέλα Ηνωμένων Εθνών είναι εκπαιδευτικά συνέδρια που διοργανώνονται από διάφορους φορείς σε όλο τον κόσμο, όπου μαθητές συναντώνται και προσομοιώνουν τη λειτουργία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Περισσότεροι από 400.000 μαθητές και φοιτητές συμμετέχουν κάθε χρόνο σε Μοντέλα Ηνωμένων Εθνών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Η συμμετοχή σε προσoμοίωση MUN περιλαμβάνει την προετοιμασία των μαθητών για να ερευνήσουν θέματα γεωγραφίας, πολιτικής, οικονομίας, διακυβέρνησης και ιστορίας. Επίσης, οι μαθητές ενημερώνονται σχετικά με τους κανόνες της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που ακολουθείται στα Ηνωμένα Έθνη. Πάνω σε αυτή τη βάση, ερευνούν σε βάθος τη μελέτη περίπτωσης που τους ανατίθεται (χειρισμός θεμάτων μιας συγκεκριμένης χώρας).

Αν πιστεύετε ότι πρέπει να είμαστε ενεργά μέλη μιας δημοκρατικής και ανοικτής κοινωνίας που βασίζεται στην επίλυση διαφορών και προβλημάτων μέσω της συζήτησης για την κατάκτηση γνώσης και ενδιαφέρεστε για όσα συμβαίνουν γύρω μας, σας περιμένουμε να συνεργαστούμε για να αναπτύξουμε τις γενικές μας γνώσεις, την κριτική μας ικανότητα αλλά και τον προφορικό και γραπτό μας λόγο στα Αγγλικά.

Ημέρα λειτουργίας ομίλου: Πέμπτη

Ώρες λειτουργίας: 14:15-15:45

Πρόσθετες πληροφορίες