Περιγραφή ΌΜΙΛΟΥ
για μαθηματικούς διαγωνισμούς
Σχολ. Έτος 2021-2022 

Ο υπεύθυνος για τον όμιλο είναι ο μαθηματικός Ανδρέας Πούλος. Αφορά μαθητές της Α και Β τάξης.

Ο χρόνος διδασκαλία θα είναι 129 λεπτά. Η ημέρα λειτουργίας του θα καθοριστεί από την πλειοψηφία των μαθητών που θα δηλώσουν συμμετοχή. Πολλά μαθήματα θα διεξάγονται και διαδικτυακά.

Ο σκοπός και οι στόχοι του Ομίλου είναι:

  1. Η προετοιμασία των μαθητών για τους διαγωνισμούς ΘΑΛΗΣ, ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, ΚΑΝΓΚΟΥΡΩ. Προετοιμασία για τον διεθνή διαγωνισμό MATH CUP στα Μαθηματικά και στη Φυσική του Μαθηματικού Σχολείου του Βελιγραδίου.
  2. Ο εμπλουτισμός των γνώσεων των μαθητών της Α’ Λυκείου σε θέματα Μαθηματικών με νέες ενότητες σε σχέση με το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα και εμβάθυνση στις υπάρχουσες ενότητες και άξονες του Αναλυτικού Προγράμματος.
  3. Η ανάπτυξη της ικανότητας για επίλυση μαθηματικών προβλημάτων Άλγεβρας, Γεωμετρίας, Θεωρίας Αριθμών και Συνδυαστικής. Η ικανότητα για εύρεση αντιπαραδειγμάτων, η ικανότητα για διατύπωση εικασιών και ερωτημάτων που απαιτούν έρευνα και διάλογο. Ικανότητα των μελών του Ομίλου να αντιλαμβάνονται, να εκτιμούν και να αξιολογούν τις προτάσεις, τις προσπάθειες και τις λύσεις των συμμαθητών τους και να λειτουργούν ως ομάδα.
  4. Η ικανότητα των μελών του Ομίλου να χειρίζονται το λογισμικό Geogebra για τη διερεύνηση διαγωνιστικών προβλημάτων, Άλγεβρας και Γεωμετρίας.