Περιγραφή ΌΜΙΛΟΥ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ «ΠΕΙΡ. ΚΑΙ. ΟΜΑΔΟΝ»

Σχολ. Έτος 2021-2022 

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Κλαίρη Αχιλλέως, Σταύρος Παπαδόπουλος

Μπορούν να συμμετέχουν μαθητές/μαθήτριες της Α και Β Λυκείου.

Ώρες Λειτουργίας: Τετάρτη 14.15- 16.15

ΣΤΟΧΟΙ

Τα μέλη του Ομίλου

1. να χρησιμοποιούν τα όργανα του Εργαστηρίου

2. να «οργανώνουν» το κατάλληλο πείραμα για να διερευνήσουν κάποιο φυσικό φαινόμενο

3. να παρατηρούν, να μετρούν, να καταγράφουν και να επεξεργάζονται τις μετρήσεις, να κάνουν διαγράμματα και να υπολογίζουν φυσικά μεγέθη.

4. να εξηγούν τα φυσικά μαγικά που τους εντυπωσιάζουν

Για την φετινή χρονιά(2021- 2022)    ο Όμιλος θα ασχοληθεί με:

1. Δημιουργικά πειράματα

2. Φυσικά Μαγικά

3. Formoula 1

Αν το επιτρέψουν οι συνθήκες τα μέλη του Ομίλου ( Εκπαιδευτικοί και μαθητές/μαθήτριες)

1.θα διοργανώσουν επίδειξη φυσικών μαγικών στην αυλή του σχολείου

2. θα διοργανώσουν διαγωνισμό Δημιουργικών Πειραμάτων ( μπορούν να συμμετέχουν μαθητές από τα σχολεία της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας)

3. θα συμμετέχουν με εργασίες σε Μαθητικά Επιστημονικά Συνέδρια

4. Θα επισκεφτούν το Noesis

5. Θα επισκεφτούν κάποιο εργαστήριο στο Τμήμα Φυσικής  του Α.Π.Θ.

Πρόσθετες πληροφορίες