ΟΜΙΛΟΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ Σχολ. Έτος 2021-2022

Διεθνές Συνέδριο
«Η Παιδεία στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη»

Σχολικό Έτος 2021-2022

1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Σωματείο «Φίλοι Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης», διοργανώνει Διεθνές Συνέδριο στις 5-7 Μαΐου 2022, με θέμα:

«Η Παιδεία στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη»

Στις εργασίες του Συνεδρίου θα λάβουν μέρος μαθητές/τριες του Ομίλου Ρητορικής του Σχολείου μας, του Ομίλου Προ-typos και του Σώματος Εθελοντών, συμμετέχοντας στην Οργάνωση του Συνεδρίου και απευθύνοντας χαιρετισμό στην έναρξη και τη λήξη του. Θα έχουν ακόμη την ευκαιρία να παρακολουθήσουν καταξιωμένους επιστήμονες, να συνομιλήσουν μαζί τους και να γνωρίσουν την πλούσια εκπαιδευτική ιστορία της Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι διαθέσιμο εδώ.

Υπεύθυνη Καθηγήτρια

Δέσποινα Ποιμενίδου

Φιλόλογος, μέλος ΕΠ.Ε.Σ.

Όμιλος Ρητορικής
Συμμετοχή μελών του Ομίλου Ρητορικής σε διαδικτυακή συνάντηση στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»

Σχολικό Έτος 2021-2022

1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης - Μανόλης Ανδρόνικος

Στις 31 Μαρτίου 2022 και ώρα 10.00, μαθητές και μαθήτριες του Ομίλου Ρητορικής εκπροσώπησαν το σχολείο μας στη διαδικτυακή συνάντηση με την ευρωβουλευτή κα Σπυράκη Μαρία, που διοργάνωσε το 2ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης ως σχολείο πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι μαθητές και μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διατυπώσουν ερωτήματα στην ευρωβουλευτή σχετικά με τα μέτρα που προωθούνται για την Κλιματική αλλαγή, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με αναφορά στη συμπλήρωση 40 χρόνων από την ένταξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια και στην πρόοδο που έχει συντελεστεί σε κοινωνικό επίπεδο κατά το διάστημα αυτό.

Η υπεύθυνη του Ομίλου Ρητορικής

Δέσποινα Ποιμενίδου

Περιγραφή ΌΜΙΛΟΥ
ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ
Σχολ. Έτος 2021-2022 

Στον Όμιλο Ρητορικής οι μαθητές ασκούνται στη διατύπωση ορθής και τεκμηριωμένης επιχειρηματολογίας υπέρ ή κατά μιας θέσης, μαθαίνουν να είναι ενεργοί ακροατές και να επεξεργάζονται κριτικά μια θέση διατυπώνοντας ερωτήματα, ευαισθητοποιούνται απέναντι σε κοινωνικά προβλήματα και τέλος αναπτύσσουν πνεύμα συνεργασίας, αλληλοσεβασμού και υγιούς ανταγωνισμού. Σκοπός είναι μέσα από τη συμμετοχή τους σε δίκτυο σχολείων για τη Ρητορική στην Εκπαίδευση και σε Αγώνες Επιχειρηματολογίας σε πανελλήνιο και περιφερειακό επίπεδο οι συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες

Πρόσθετες πληροφορίες