ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: Παιδαγωγική αξιοποίηση του λάθους

ΦΑΣΗ: Β΄(Σχολικό Ετος 2014-15)

Την Πέμπτη, 4-12-2014, πραγματοποιήθηκε στο 1ο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος», κατά την 6η και 7η διδακτική ώρα, επίσκεψη παιδαγωγικού χαρακτήρα της Σχολικής Συμβούλου Φιλολόγων Ανατολικής Θεσσαλονίκης, κυρίας Αναστασίας Βακαλούδη. Στόχος της παιδαγωγικής αυτής επίσκεψης ήταν η συζήτηση, με τους μαθητές της Θεωρητικής Κατεύθυνσης της Γ΄ τάξης του σχολείου, του τρόπου αξιολόγησης του μαθήματος της Ιστορίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης και η παρουσίαση της μεθοδολογίας ανάλυσης ιστορικών πηγών. Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της ανάπτυξης καινοτόμου δράσης του σχολείου μας, με στόχο την παιδαγωγική αξιοποίηση των λαθών των μαθητών στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Οι στόχοι της συγκεκριμένης δράσης είναι:

1.      ανάπτυξη της κριτικής, αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας των μαθητών,

2.      ανάπτυξη της ικανότητας κατανόησης των επιστημολογικών και μεθοδολογικών προϋποθέσεων της γνώσης,

3.      αναβάθμιση της διαδικασίας προετοιμασίας των μαθητών του Λυκείου για τις ενδοσχολικές  και Πανελλαδικές εξετάσεις, ώστε αυτή να μην στηρίζεται μόνο στην απομνημόνευση και

4.      ενίσχυση των γλωσσικών, γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, μέσα από τη δημιουργία σχέσεων μαθητείας με τα κατάλληλα καταρτισμένα στελέχη της εκπαίδευσης.       

 

 

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες