Η ανεργία των νέων στην Ελλάδα και η φυγή τους στο εξωτερικό

Δείτε την παρουσίαση της Ερευνητικής Εργασίας εδώ