Ερευνητικές Εργασίες Σχολ. Έτους 2016-2017

Ερευνητική Εργασία Α΄ και Β΄ Τάξης
Students.schaid.gr
(Aναζωογόνηση του σχολικού περιβάλλοντος με επεμβάσεις μικρής κλίμακας)

Η ερευνητική εργασία  έχει σαν στόχο την αναζωογόνηση του σχολικού περιβάλλοντος με επεμβάσεις μικρής κλίμακας. Υλοποιείται από μαθητές της Α και Β Λυκείου με υπεύθυνους καθηγητές την κ. Κ Αχιλλέως και τον κ. Κ. Χατζηνικολάου, σε συνεργασία με φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Α.Π.Θ. (Γιάγκου Ανδρέας, Καμπαλαμπίδης Γιώργος, Καπράρα Μαριάννα, Κασβίκη Βασιλική), οι οποίοι συμβουλεύονται τον Επίκουρο Καθηγητή του Α.Π.Θ. κ. Γ. Λιαμάδη.

Η υλοποίηση των επεμβάσεων  που θα γίνουν στο σχολείο βασίζεται στη λογική του «Συμμετοχικού Σχεδιασμού». Αυτό σημαίνει ότι οι επεμβάσεις που θα γίνουν θα σχεδιαστούν σε συνεργασία με τους μαθητές που συμμετέχουν στο project αλλά και θα ληφθεί υπόψη και η γνώμη όλων των παιδιών του σχολείου καθώς και των καθηγητών. Επιθυμία και ευχή μας είναι το σχολείο να γίνει ομορφότερο για όλους τους μαθητές μας ( και σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες) μια και αποτελεί το «δεύτερο σπίτι τους».

Στο πλαίσιο της δράσης της ομάδας μοιράστηκε ερωτηματολόγιο στους μαθητές και στους καθηγητές του σχολείου. Η καταγραφή των απαντήσεων έδωσε συνοπτικά τα διαγράμματα που ακολουθούν τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως οδηγός για την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

{google_docs}http://srv1-1lyk-peir-thess.thess.sch.gr/files/2016-2017/Projects/A_Lykeiou/anazoogonisi_sxolikou_perivalontos/aithousa_pollaplon.pdf|width:500|height:450|border:1|border_style:solid|border_color:#000000{/google_docs}

Υποκατηγορίες

Πρόσθετες πληροφορίες