Μαθητές

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: ΦΩΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΤΑΞΕΙΣ: Α ή Β

ΣΤΟΧΟΙ:
Ανάπτυξη δεξιοτήτων - καλλιέργιεια ενδιαφέροντος για τα συναφή διδακτικά αντικείμενα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΡΑΣΕΩΝ
1.Βασικές αρχές λογικής.
2.Μεθοδολογία αντιμετώπισης προβλημάτων μαθηματικής λογικής.
3.Τύποι προβλημάτων μαθηματικής λογικής.

ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ: 2

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:
1. Βάση δεδομένων με προβλήματα μαθηματικής λογικής σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
2.Διοργάνωση αγώνα μαθηματικής λογικής ?γρίφων.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ κ.λπ.
1.Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
2.Οργανωτική Επιτροπή Αγώνων Μαθηματικής Λογικής-Γρίφων Μαθητικού Συνεδρίου ACSTAC.

{jcomments on}

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: ΦΡΙΛΙΓΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΣ-ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΤΑΞΕΙΣ: Α' και Β'

ΣΤΟΧΟΙ
Δημιουργία ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο της ομάδας που θα μπορεί να εμπνεύσει και να ενισχύσει τους εφήβους να αναπτύξουν δεξιότητες που προάγουν την προσωπική ανάπτυξη.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΡΑΣΕΩΝ
Σε ένα κύκλο 7 συναντήσεων με τη διαδικασία συζήτησης και βιωματικών ασκήσεων θα αναδειχθούν και θα γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας τα παρακάτω θέματα:
-συνειδητοποίηση της μοναδικότητας του κάθε εφήβου,
-αναγνώριση και ενίσχυση ψυχικών αποθεμάτων,
-ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, αυτοεκτίμησης και βελτίωσης της αυτοαντίληψης,
-αναγνώριση και ενίσχυση ταλέντων που θα συμβάλουν στη διαδικασία αυτοοργάνωσης και στοχοθέτησης.

ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ: 4
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Βιβλία, άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό, επισκέψεις.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ: Α΄ΚΕΔΔΥ Θεσ/νίκης

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Κλαίρη Αχιλλέως, ΠΕ4-Φυσικός
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ: Πειράματα Φυσικών Επιστημών
ΤΑΞΗ: Α, Β
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ
1. Οι μαθητές να κατανοήσουν πόσο πολύπλευρα σημαντικός είναι ο ρόλος του πειράματος στη κατανόηση των φυσικών φαινομένων.
2. Η οργάνωση σχολικού διαγωνισμού πειραμάτων.
3. Η συμμετοχή στον τοπικό διαγωνισμό πειραμάτων EUSO.
4. Διοργανώσεις παρουσίασης πειραμάτων σε άλλους μαθητές.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΡΑΣΕΩΝ
Καταρχήν γίνεται επίδειξη των βασικότερων οργάνων του εργαστηρίου στους μαθητές. Στη συνέχεια σε κάθε συνάντηση ο υπεύθυνος καθηγητής παρουσιάζει κάποιο φαινόμενο. Οι μαθητές ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου εργασίας που τους δίνεται πειραματίζονται . Εκτελούν ένα πείραμα, μετρούν ή παρατηρούν, καταγράφουν, επεξεργάζονται τις μετρήσεις τους ή όσα κατέγραψαν, κάνουν διαγράμματα όταν τους ζητείται, υπολογίζουν ποσότητες ή φυσικά μεγέθη , υπολογίζουν σφάλματα, συμπεραίνουν.
Άλλες φορές πάλι οι μαθητές προκαλούνται να προτείνουν οι ίδιοι κάποιο πείραμα ώστε να διερευνήσουν κάποιο φαινόμενο.

ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ: 2

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ κ.λπ.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης:
1. Τμήμα Φυσικής,
2. Τμήμα Βιολογίας
3. Τμήμα Χημείας

Λοιπές πληροφορίες για τον όμιλο:
Ο Όμιλος «Πειρ-Ομαδόν» λειτούργησε άτυπα και τη σχολική χρονιά 2011-2012. Μαθητές του Ομίλου:
1. συμμετείχαν στον τοπικό Διαγωνισμό Πειραμάτων Φυσικής EUSO.
2. συμμετείχαν με πειραματικές εργασίες στο Μαθητικό Συνέδριο ACSTAC.
3. παρουσίασαν πειράματα Φυσικής στους συμμαθητές τους και σε μαθητές γειτονικών σχολείων.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: ΤΖΑΒΑΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΕ06)
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ: Αγγλική Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ρητορική
ΤΑΞΗ: Α΄ / Β'

ΣΤΟΧΟΙ ΟΜΙΛΟΥ
1.Ευαισθητοποίηση για θέματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος (κοινωνία, πολιτική, οικονομία, περιβάλλον, ανθρώπινα δικαιώματα κτλ)
2.Κριτική σκέψη / Αντίλογος
3.Ενσυναίσθηση
4.Πολυπολιτισμικότητα
5.Ομαδοσυνεργατικότητα
6.Εξάσκηση στην αγγλική γλώσσα

Οι εκπαιδευτικοί Δημήτρης Σαλονικίδης και Ιωάννα Χαλισιάνη είναι οι υπεύθυνοι για τη λειτουργία του ομίλου Ρητορικής τέχνης και Επιχειρηματολογίας, οι συναντήσεις του οποίου γίνονται κάθε Παρασκευή από τις 2.30 το μεσημέρι μέχρι τις 4.30-5.00 (περίπου) το απόγευμα.

Στον όμιλο συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες όχι μόνο από το 1ο Π.Π.Λ.Θ. αλλά και από το 18ο, 12ο, 20ο και 27ο ΓΕΛ Θεσσ/κης και το 1ο ΓΕΛ Θέρμης.

Επιδιώξεις της λειτουργίας του ομίλου για τους μετέχοντες μαθητές:
 
-να ασκήσουν την ετοιμότητα και την ευχέρειά τους στη χρήση του προφορικού λόγου (προσχεδιασμένου ή μη)
 
-να ασκηθούν στη λογική οργάνωση της  σκέψης, και να καλλιεργήσουν την ικανότητα λογικού συμπερασμού
 
-να διευρύνουν την ενημέρωσή τους γύρω από σύγχρονα κοινωνικά, πολιτισμικά, πολιτικά κ.ά. ζητήματα
 
-να υιοθετήσουν κριτική θέαση του σύγχρονου κόσμου
 
-να αποκτήσουν επίγνωση σχετικά με τους διαθέσιμους τρόπους και της τεχνικές πειθούς που μπορούν να αξιοποιούν, ώστε να επιλέγουν συνειδητά τα  κατάλληλα μέσα ανάλογα με την περίσταση της επικοινωνίας, αλλά και την προσωπικότητά τους
-να διαμορφώσουν ενσυνείδητη άποψη απέναντι σε θέματα και προβλήματα που είτε τους αγγίζουν άμεσα είτε έχουν ευρύτερο ενδιαφέρον 
 
 

Υποκατηγορίες

Πρόσθετες πληροφορίες