Κλεάνθους 30, 54453 Θεσσαλονίκη
2310 908 700
mail@1lyk-peir-thess.thess.sch.gr

Γλώσσας και Επιχειρηματολογίας/ Ρητορικής

Υπεύθυνοι καθηγητές: Αδαμόπουλος Β., Ποιμενίδου Δ.

[Θα λειτουργήσουν δύο τμήματα, σε διαφορετικές μέρες]

Σκοπός του ομίλου είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων (έκφραση, επιχειρηματολογία, αγώνας λόγου) μέσω παιχνιδιών.

Οι ομάδες που θα σχηματιστούν θα εκπροσωπήσουν το σχολείο σε διασχολικούς διαγωνισμούς. Το βασικό παιχνίδι είναι οι “Αγώνες Αντιλογίας”, όμως, αναλόγως των ενδιαφερόντων των μαθητών/τριών και των παιχνιδιών που θα ενταχθούν σε επερχόμενους διαγωνισμούς, οι ομάδες θα εξασκηθούν και σε άλλα είδη επιχειρηματολογικών κειμένων (δημοσιογραφικός, επιστημονικός λόγος κ.λπ.).

Αναλυτικότερα, στόχοι του Ομίλου Ρητορικής είναι :

  • α) η καλλιέργεια του «καλώς λέγειν», δηλαδή του λόγου, και μάλιστα του προφορικού, που χαρακτηρίζεται από γραμματικoσυντακτική ορθότητα και ωριμότητα, αισθητική ομορφιά, ηθική αξία και πρακτική αποτελεσματικότητα,
  • β) η άσκηση στη λογική οργάνωση της σκέψης και η καλλιέργεια της ικανότητας εξαγωγής λογικών συμπερασμάτων, προκειμένου ο μαθητής να βρίσκεται σε επικοινωνιακή ετοιμότητα,
  • γ) η διερεύνηση τεχνικών που μπορούν να βελτιώσουν την επικοινωνία με τους γύρω μας αλλά και… με τον εαυτό μας.