Κλεάνθους 30, 54453 Θεσσαλονίκη
2310 908 700
mail@1lyk-peir-thess.thess.sch.gr

Μήνας: Ιούλιος 2022

Παρακολούθηση επιμόρφωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ Accreditation

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης ΚΑ121, χρηματοδοτούμενο από το Erasmus+, το Σχολείο μας απέστειλε στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας τον εκπαιδευτικό Δημήτριο Σαλονικίδη, προκειμένου να παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα 6 ημερών (18-23 Ιουλίου 2022). Η επιμόρφωση αφορούσε τη μέθοδο CLIL και την εφαρμογή της με αφορμή την ιρλανδική ιστορία και πολιτισμό (CLIL in practice: Focus on Ireland,…
Read more