Κλεάνθους 30, 54453 Θεσσαλονίκη
2310 908 700
mail@1lyk-peir-thess.thess.sch.gr

Παρακολούθηση επιμόρφωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ Accreditation

Παρακολούθηση επιμόρφωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ Accreditation

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης ΚΑ121, χρηματοδοτούμενο από το Erasmus+, το Σχολείο μας απέστειλε στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας τον εκπαιδευτικό Δημήτριο Σαλονικίδη, προκειμένου να παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα 6 ημερών (18-23 Ιουλίου 2022). Η επιμόρφωση αφορούσε τη μέθοδο CLIL και την εφαρμογή της με αφορμή την ιρλανδική ιστορία και πολιτισμό (CLIL in practice: Focus on Ireland, φορέας: Europass Teacher Academy). Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης παρουσιάστηκαν σύντομα θεωρητικά στοιχεία για τη μέθοδο CLIL, καθώς και τρόποι εφαρμογής της μεθόδου και συγκεκριμένα παραδείγματα, ενώ στο τέλος οι επιμορφούμενοι δημιούργησαν σε ομάδες τα δικά τους σχέδια με τη μέθοδο αυτή.

Φωτογραφίες: