Κλεάνθους 30, 54453 Θεσσαλονίκη
2310 908 700
mail@1lyk-peir-thess.thess.sch.gr

Επιμόρφωση εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της Διαπίστευσης Erasmus στο Δουβλίνο

Επιμόρφωση εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της Διαπίστευσης Erasmus στο Δουβλίνο

H δράση ΚΑ121 του προγράμματος Erasmus+ συνεχίστηκε με την επιμόρφωση της εκπαιδευτικού Γρηγοριάδου Κυριακής, στο Δουβλίνο. Ο τίτλος του δομημένου κύκλου μαθημάτων ήταν “Intensive English Course and CLIL for Teachers”, πραγματοποιήθηκε από τον φορέα Teachers Academy και είχε διάρκεια μια βδομάδα, από 14-19 Νοεμβρίου. Συμμετείχαν συνολικά δέκα εκπαιδευτικοί διαφορετικών βαθμίδων από 6 ευρωπαϊκές χώρες.

Οι στόχοι της επιμόρφωσης ήταν:

  • Να αναλυθούν τα βήματα για την εφαρμογή της μεθόδου CLIL (Content and Language Integrated Learning).
  • Να αναδειχθούν τα πλεονεκτήματα της μεθόδου CLIL στη διδασκαλία διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων.
  • Να τονιστεί η σημασία του ομαδοσυνεργατικού μοντέλου μάθησης
  •  Να δημιουργηθούν συνεργατικά σχέδια μαθημάτων από τους εκπαιδευόμενους.

Στο πολιτιστικό μέρος της εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη/άσκηση στην Εθνική Πινακοθήκη του Δουβλίνου στην διάρκεια της οποίας έγινε εφαρμογή ενός διδακτικού σεναρίου σχετικού με την τέχνη.

Φωτογραφίες: