Κλεάνθους 30, 54453 Θεσσαλονίκη
2310 908 700
mail@1lyk-peir-thess.thess.sch.gr

Εκπαιδευτικό υλικό

Εκπαιδευτικό υλικό

Παρακάτω παρατίθεται εκπαιδευτικό υλικό για τα μαθήματα:

Αρχαία (Περικλέους Ἐπιτάφιος)

Ιστορία (Crusades in Middle Ages)

Ιστορία (Εικονομαχία, Η ακτινοβολία του Βυζαντίου)

Ιστορία (φύλλο εργασίας 1)

Ιστορία (φύλλο εργασίας 2)

Λογοτεχνία (CLIL in Literature)

Βιολογία (Κυκλοφορικό Σύστημα)

Μαθηματικά (με στοιχεία Αγγλικών)

Αρχαία (Περικλέους Ἐπιτάφιος) κλικ εδώ

Ιστορία (Crusades in Middle Ages) κλικ εδώ

Ιστορία (Εικονομαχία, Η ακτινοβολία του Βυζαντίου) κλικ εδώ

Ιστορία (φύλλο εργασίας 1) κλικ εδώ

Ιστορία (φύλλο εργασίας 2) κλικ εδώ

Λογοτεχνία (CLIL in Literature) κλικ εδώ

Βιολογία (Κυκλοφορικό Σύστημα) κλικ εδώ

Μαθηματικά (με στοιχεία Αγγλικών) κλικ εδώ