Κλεάνθους 30, 54453 Θεσσαλονίκη
2310 908 700
mail@1lyk-peir-thess.thess.sch.gr

ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ- Επείγον

ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ- Επείγον

Καλούνται όλοι οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο ( και όσοι έδωσαν εξετάσεις και όσοι θα αιτηθούν θέση με το 10%) να προσέλθουν στο σχολείο ( το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30/6/2023) για να δημιουργήσουν τον προσωπικό τους κωδικό μηχανογραφικού.
Όσοι είναι με το 10% παρακαλούνται να έχουν μαζί τους το καρτελάκι υποψηφίου που είχαν όταν έδωσαν εξετάσεις.
Άλλο πρόσωπο μπορεί να ζητήσει κωδικό μηχανογραφικού για κάποιο υποψήφιο ΜΟΝΟ αν έχει εξουσιοδότηση από τον ίδιο τον υποψήφιο.
Από τη Διεύθυνση