Κλεάνθους 30, 54453 Θεσσαλονίκη
2310 908 700
mail@1lyk-peir-thess.thess.sch.gr

Διδασκαλία με τη μέθοδο CLIL στο μάθημα της Λογοτεχνίας

Διδασκαλία με τη μέθοδο CLIL στο μάθημα της Λογοτεχνίας

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Λογοτεχνίας της Α Λυκείου υλοποιήθηκε από τον εκπαιδευτικό κ. Δημήτριο Σαλονικίδη πειραματική διδασκαλία με τη μέθοδο του CLIL. Η διδασκαλία στηρίχθηκε στη γνώση και την εμπειρία που αποκτήθηκε από τις επισκέψεις σε σχολείο της Ιταλίας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Accreditation το προηγούμενο σχολικό έτος, ως συνέχεια της υλοποίησης του στόχου που τέθηκε στο Σχέδιο για τη μεταφορά καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας που εφαρμόζονται με επιτυχία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι μαθητές προσέγγισαν με τη μέθοδο αυτή ένα απόσπασμα από το λογοτεχνικό έργο Angela’s Ashes του Ιρλανδού συγγραφέα Franc McCourt. Η θεματική που προσεγγίστηκε (το σχολείο σε παλαιότερες εποχές – σύγκριση με το σήμερα) συνδυάστηκε με την ενότητα του αναλφαβητισμού στην ύλη της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας της Α Λυκείου ως μια διεύρυνση του προβληματισμού σχετικά με φαινόμενα που αφορούν την εκπαίδευση. Η υλοποίηση της δράσης διήρκεσε 3 διδακτικές ώρες (η μία από αυτές έγινε και με παρουσία άλλων εκπαιδευτικών του σχολείου στο πλαίσιο ενδοσχολικών ετεροπαρατηρήσεων) και ολοκληρώθηκε με την αξιολόγησή της εκ μέρους των συμμετεχόντων μαθητών (Τμήμα Α1).

Στους επόμενους συνδέσμους μπορείτε να βρείτε το λογοτεχνικό απόσπασμα, το φύλλο εργασίας και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός

π. Δημήτριος Σαλονικίδης

Φιλόλογος