Κλεάνθους 30, 54453 Θεσσαλονίκη
2310 908 700
mail@1lyk-peir-thess.thess.sch.gr

ERASMUS+: Επιμορφωτικό σεμινάριο στην Πορτογαλία

ERASMUS+: Επιμορφωτικό σεμινάριο στην Πορτογαλία

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ο εκπαιδευτικός του σχολείου μας Αδαμόπουλος Βασίλειος μετέβη στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας, προκειμένου να παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα με στόχο την ανταλλαγή καλών διδακτικών πρακτικών. Στην επιμόρφωση συμμετείχαν 31 εκπαιδευτικοί από 11 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας και πραγματοποίησαν επίσκεψη σε τρία σχολεία (δύο δημόσια και ένα ιδιωτικό), τα οποία έχουν ενσωματώσει στην εκπαιδευτική τους πραγματικότητα καινοτόμες διδακτικές πρακτικές. Συγκεκριμένα, τους δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας τους μέσα από παρουσιάσεις που ετοίμασαν οι Πορτογάλοι εκπαιδευτικοί, να συνομιλήσουν με τη διεύθυνση του σχολείου, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και τέλος να μπουν στις σχολικές αίθουσες κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.

Oι επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν στα σχολεία:

  • A.E.S.A. – Agrupamento de Escolas de Santo Antonio
  • Escola Secundaria Dr. Jose Afonso
  • Colegio Atlantico

 «Η βασικότερη ίσως διαφορά ανάμεσα στο ελληνικό και πορτογαλικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι η μεγαλύτερη ελευθερία που παρέχεται στην εκάστοτε σχολική μονάδα της Πορτογαλίας να προβεί σε διαφοροποιήσεις όχι μόνο στο περιεχόμενο των διδακτικών αντικειμένων, τη διδακτέα ύλη και τα σχολικά εγχειρίδια αλλά και το ίδιο το αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να τροποποιηθεί έως και κατά το ένα τέταρτο. Η ρύθμιση αυτή εξασφαλίζει στους εκπαιδευτικούς μιας σχολικής μονάδας τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στη μαθητική κοινότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της. Με αφετηρία μία τέτοιου είδους αυτονομία ενεργοποιούνται και ποικίλες άλλες παρεμβάσεις στην καθημερινή σχολική πραγματικότητα και διδακτική πρακτική που αφορούν το ωρολόγιο πρόγραμμα, τις διδακτικές μεθόδους, τις δράσεις κ.λπ.» (Αδαμόπουλος Βασίλειος)

 Θα ακολουθήσει περαιτέρω διάχυση στην εκπαιδευτική κοινότητα.